Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kaverikoiratoiminta

Kennelliiton kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jossa koiran avulla pyritään tuomaan iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitoon. Toiminnan tavoitteena on ihmisten ilahduttaminen ja piristäminen. Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajat vierailevat koiriensa kanssa eri kohderyhmien kuten lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten luona. Vierailukohteita voivat olla siten esimerkiksi laitokset, koulut, päiväkodit ja päiväkeskukset. Lue lisää kaverikoiratoiminnasta Kennelliiton sivuilta.

Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella toimii Seinäjoen, Suupohjan, Lapuan, Järviseudun, ja Suomenselän Kaverikoirat. Uusia ryhmiä perustetaan kennelpiirin alueen paikkakunnille kun alueella on riittävä määrä toiminnasta kiinnostuneita ja koulutettuja koirakoita.

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin alaisena toimii kaverikoira- ja lukukoirajaosto, jonka tehtävänä on alueellisesti edistää ja koordinoida molempia toimintoja yhdessä kaverikoiravastaavan kanssa. Lue lisää jaostosta.

Kaverikoira

Kaverikoirat ovat tavallisia aikuisia kotikoiria, joille on kertynyt elämänkokemusta erilaisista ihmisistä, paikoista, hajuista ja tilanteista. Koiran tulee olla terve, vähintään 2-vuotias, ihmisystävällinen koira, jolla on hyvä ja luottavainen suhde ohjaajaansa. Kaverikoiralta tulee olla kykyä työskennellä toisten koirien läheisyydessä. Koiran tulee olla ohjaajansa hallittavissa ja omata hyvät käytöstavat. Koiraa ei missään vaiheessa saa pakottaa tai käskeä vierailuilla ottamaan kontaktia asiakkaisiin. Aggressiivisesti käyttäytyvät koirat tai koirat, joiden taustaa ei tunneta, eivät ole sopivia kaverikoiratoimintaan. Koirien osalta ollaan tarkkoja siitä, ettei liian tiheillä käynneillä tuoteta koiralle stressiä. Koirakon käyntitiheys onkin maksimissaan yksi käynti viikossa.

Kaverikoira Selma on rauhallinen sylikaveri.Kaverikoira Selma on rauhallinen sylikaveri.

Kaverikoiraohjaaja

Koiranohjaajan tulee tuntea koiransa hyvin ja kyetä ennakoimaan sen käytöstä, sillä ohjaajan tehtävänä on tukea koiraa vierailujen aikana ja ymmärtää milloin koira ei enää viihdy vierailulla. Ohjaajan tehtävä on taata turvallinen kohtaaminen sekä asiakkaalle, että koiralle.

Koiranohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja omata Kennelliiton jäsenyys. Kaverikoiran ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa toimintaa varten, sillä käynnit sijoittuvat pääasiassa iltoihin ja viikonloppuihin. Koiranohjaajan tulee sitoutua toimintaan, sillä jatkuvuuden takaavat vain sitoutuneet ja motivoituneet ohjaajat, joilla on halu saada aikaan hyvää mieltä koiriensa avulla. Koiranohjaajaa koulutetaan kaverikoirakurssilla, lue lisää kurssista.